Miks MyEdu?

Meie õpetajad teevad õppimisprotsessi Teie jaoks maksimaalselt tõhusaks ja kaasahaaravaks.
Tundides käimine ja uute teadmiste omandamine on meie õppijate jaoks oodatav ja meeldiv tegevus.
Meie õpetajad leiavad igale õppijale individuaalse lähenemise ning kasutavad paindlikke, individuaalseid vajadusi arvestavaid õpetamisviise.

Miks MyEdu?

Eri vanuses õppijad tunnevad end meiega mõnusalt, koduselt ja väärikalt!
Stressivaba! Õppige nautides!
Meid ühendab sihikindlus!
Teie edukus on meie eesmärk!

Miks MyEdu?

Õppetöö toimub kaasaegsetes mugavates õpperuumides otse pealinna südames.
Ühisüritused ja sõbralik õhkkond loovad ideaalse keskkonna uute teadmiste omandamiseks.
Me armastame oma tööd ja teeme kõike Teie ja Teie edu nimel!

Õppevormid

Rühmakoolitused
Rühmakoolitused on mõeldud eelkõige keeleõppijatele. Ideaalne rühma suurus on 4-6 inimest. See võimaldab õpetajal töötada iga õppijaga individuaalselt ning samas pakub ka mõnusat ja toetavat suhtlemist kaasõppijatega.
Individuaaltunnid
Tunnid ühe või kahe õppijaga. Õpetamisel lähtutakse konkreetse õpilase vajadustest, arvestades tema individuaalset õppetempot, õpistiili ja võimeid.
Keeletunnid Skype´s
Individuaalne tund ühe õppijaga. On võimalus õppida keelt kodunt lahkumata. Arvutiekraan muutub õppeklassiks ja tahvliks, suhtlemine õpetajaga toimub reaalajas.
Mängutuba
Mängutuppa tullakse selleks, et mängida võõrkeeles erinevaid laua-, laulu-, liikumis- või rollimänge. Läbi mängude areneb keeleoskus märksa kiiremini. Mäng loob meeleolu ning vallandab positiivseid emotsioone, mis kõik aitab sõnu ja fraase paremini meelde jätta.

Meie Õpetajad

Viktoriia Vanina
Prantsuse keel
1999.aastal lõpetas Pjatigorski Riikliku Ülikooli erialal Prantsuse keele õpetaja (diplomi number БВС 0169172).
Natalia Samoilova
Eesti keel
2000. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli (alates 2005.a Tallinna Ülikool) erialal Eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja (diplomi nr BC 002029).
Anzela Semjonova
Klaver ja koorilaul
1979.aastal lõpetas Stephanakerdi Sayat Nova nim Muusikakooli erialal Kontsertmeister ja klaveriõpetaja (diplom BT nr 022453 ) 1989. aastal lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi.